Sự thật về giấc ngủ và giấc mơ: Bạn không có cảm giác về mùi khi đang ngủ.

Bạn sẽ đốt nhiều calo hơn khi ngủ so với khi xem TV. Ngủ ít hơn 7 giờ mỗi đêm sẽ giảm tuổi của bạn.

Phòng ngủ càng lạnh, cơ hội gặp giấc mơ xấu càng cao.

Khoa học nói rằng, chỉ số IQ của bạn càng cao, bạn sẽ có giấc mơ nhiều hơn.

Bạn có thể sống mà không ăn trong vài tuần mà không chết, nhưng 11 ngày là giới hạn tối đa cho việc không ngủ.

Trong một năm, trung bình một người ngủ 122 trên tổng 365 ngày. Trung bình một người có hơn 1.460 giấc mơ mỗi năm, tức là khoảng 4 giấc mơ mỗi đêm.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *