7 Cách để từ chối khéo léo hiệu quả

7 Cách để từ chối khéo léo hiệu quả

Trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ phải đối mặt với những yêu cầu, đề nghị hoặc nhờ vả từ người khác mà bạn không muốn làm. Có thể là yêu cầu trong công việc, đề nghị hẹn hò hoặc nhờ vả vay tiền. Trong các tình huống không muốn làm, bắt buộc bạn phải…