Đừng vỗ ngực dạy đời nếu chưa hiểu nguyên tắc này

Đừng vỗ ngực dạy đời khuyên bảo người khác, nếu như bạn không hiểu những nguyên tắc này

Hầu hết con người ta đều thích bày tỏ quan điểm, đều thích chứng tỏ rằng mình đúng, nhưng đừng vỗ ngực dạy đời nếu như chưa hiểu các nguyên tắc sau: 1. Luật nhân quả: Những kẻ dạy đời thường mang nhiều định kiến, mắc bệnh tự cao từ đó thường phải nhận những …

Đừng vỗ ngực dạy đời khuyên bảo người khác, nếu như bạn không hiểu những nguyên tắc này Đọc thêm »