Sự thật về giấc ngủ và giấc mơ có thể bạn chưa biết

Sự thật về giấc ngủ và giấc mơ có thể bạn chưa biết

Sự thật về giấc ngủ và giấc mơ: Bạn không có cảm giác về mùi khi đang ngủ. Bạn sẽ đốt nhiều calo hơn khi ngủ so với khi xem TV. Ngủ ít hơn 7 giờ mỗi đêm sẽ giảm tuổi của bạn. Phòng ngủ càng lạnh, cơ hội gặp giấc mơ xấu càng cao….