Phát triển tư duy

Phát triển tư duy giúp bạn xây dựng được hệ thống tư duy cho riêng mình

Đọc sách khi đi du lịch

5 kỹ năng đọc sách giúp bạn phát triển bản thân nhanh hơn 95% người không biết

Kỹ năng đọc sách là gì? Làm thế nào để đọc sách một cách hiệu quả? Nhất là để bạn áp dụng phát triển bản thân nhanh hơn người không biết các phương pháp đọc. Có một điều tôi khẳng định, tốc độ người sáng tác, nhà xuất bản in sách nhanh hơn rất nhiều …

5 kỹ năng đọc sách giúp bạn phát triển bản thân nhanh hơn 95% người không biết Đọc thêm »

Tư duy tăng trưởng

Tư duy tăng trưởng (Growth Mindset) – điểm khác biệt giữa lãnh đạo và người làm thuê

I. Tư duy tăng trưởng (Growth Mindset) là gì ? Tư duy tăng trưởng (Growth Mindset) là một cách suy nghĩ cho rằng khả của bản thân là không giới hạn, có thể phát triển lên nhờ học hỏi mỗi ngày. Điều này trái ngược với người có tuy duy cố định (Fixed Mindset) khi …

Tư duy tăng trưởng (Growth Mindset) – điểm khác biệt giữa lãnh đạo và người làm thuê Đọc thêm »

Scroll to Top