Thần số học: Khám phá sức mạnh, phát triển bản thân, lập kế hoạch tương lai

Thần số học: Khám phá sức mạnh, phát triển bản thân, lập kế hoạch tương lai

Thần số học là bộ môn nghiên cứu năng lượng và tần số rung của mỗi con số để từ đó khám phá ra sức mạnh, hướng phát triển bản thân và lập kế hoạch tương lai. Lịch sử ra đời Thần số học Người sáng lập ra bộ môn Thần số học được cho…