Tư duy tăng trưởng (Growth Mindset) – điểm khác biệt giữa lãnh đạo và người làm thuê

Tư duy tăng trưởng (Growth Mindset) – điểm khác biệt giữa lãnh đạo và người làm thuê

I. Tư duy tăng trưởng (Growth Mindset) là gì ? Tư duy tăng trưởng (Growth Mindset) là một cách suy nghĩ cho rằng khả của bản thân là không giới hạn, có thể phát triển lên nhờ học hỏi mỗi ngày. Điều này trái ngược với người có tuy duy cố định (Fixed Mindset) khi…

So sánh tư duy cố định và tư duy tăng trưởng
|

So sánh tư duy cố định và tư duy tăng trưởng

Bạn có tư duy cố định hay tư duy tăng trưởng? 90% những đứa trẻ thuộc nhóm tư duy cố định, lựa chọn các vấn đề mà chúng hiểu, để đảm bảo trả lời thành công, được cho là thông minh. Trong khi 10% còn lại luôn muốn thử thách bản thân với những câu…