Cuộc sống muôn màu banner

Ho’Oponopono Song Collection (Mp3) được thể hiện bởi Various Artists.

Câu thần chú chữa bệnh tuyệt đẹp ‘Thank You, I Love You’ được giới thiệu trong album Kundalini Rising.

Nếu bạn không quen với bài hát hoặc cách thực hành bắt nguồn từ bài hát đó.

Đó là một kỹ thuật chữa bệnh của người Hawaii có tên là Ho’oponopono giúp nhận ra bản thân, trách nhiệm và lòng biết ơn, ngay cả khi chúng ta phải đối mặt với những hoàn cảnh thực sự khó khăn.

Bài hát này mang đến sự chữa lành từ bên trong bạn, sau đó giúp chuyển hóa hoàn cảnh, bất kể bạn thực hành như thế nào để…….. thành tình yêu.

Theo kinh nghiệm của tôi, khi chúng ta cho người khác, có thể là cho thời gian, tình yêu, tiền bạc, dịch vụ, hoa, v.v.

Nó đặt chúng ta vào một dòng năng lượng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, khi bạn cho đi để được chữa bệnh, hoặc cho một lời dạy, bạn đang nói với vũ trụ rằng tôi rất biết ơn và tôi thực sự coi trọng điều này. Nó phát triển, khuếch đại và trở lại với bạn.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *