Bạn có tư duy cố định hay tư duy tăng trưởng?

90% những đứa trẻ thuộc nhóm tư duy cố định, lựa chọn các vấn đề mà chúng hiểu, để đảm bảo trả lời thành công, được cho là thông minh. Trong khi 10% còn lại luôn muốn thử thách bản thân với những câu hỏi khó, chúng coi thất bại là cách để trau dồi bản thân và làm mình thông minh hơn.

Hai hướng tư duy này bộc lộ từ khi bạn còn nhỏ, ảnh hưởng tới quá trình học tập và phát triển. Lớn lên nếu không thay đổi, 2 hướng tư duy này tiếp tục định hình sự nghiệp của bạn.

1. Quan niệm về thành công.

Tư duy cố định luôn chọn việc chắc chắn thành công, ngại thử thách mạo hiểm. Tư duy tăng trưởng chấp nhận thất bại, thành công không phải là thứ tồn tại mãi mãi.

2. Quan niệm về sự phát triển.

Tư duy cố định cho rằng họ phát triển được khi mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Còn tư duy tăng trưởng cho rằng sự phát triển chính là cách họ tìm ra để giải quyết các thử thách.

3. Quan niệm về Khả năng.

Tư duy cố định chấp nhận rằng khả năng của họ là hữu hạn. Còn tư duy tăng trưởng luôn cho rằng tiềm năng có thể phát huy nhờ rèn luyện nâng cao mỗi ngày.

4. Quan niệm về sự thất bại.

Tư duy cố định cho rằng thất bại là do họ không đủ khả năng. Còn tư duy tăng trưởng cho rằng thất bại là dấu hiệu mình cần phải nỗ lực cố gắng hơn nữa.

5. Quan niệm về sự cố gắng.

Tư duy cố định cho rằng khi phải cố gắng làm điều gì, tức là mình không đủ khả năng, không đủ thông minh. Nhưng tư duy tăng trưởng lại cho rằng nỗ lực hết mình chính là cách để họ khám phá sức mạnh bản thân.

Người có tư duy tăng trưởng có nhiều khả năng thành công hơn trong cuộc sống, có xu hướng trở thành giám đốc, quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp. Người có tư duy cố định thường an phận làm thuê, hay để ý đến người khác đánh giá mình, không dám vượt ra khỏi khuôn khổ để khám phá sức mạnh bản thân.

Thay đổi tư duy, chính là thay đổi vận mệnh, đó không phải là việc dễ dàng, hãy comment suy nghĩ của bạn xuống phần bình luận, cuộc sống muôn màu sẽ giúp bạn cách chuyển đổi để đạt được thành công hơn trong cuộc sống.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *