Thần số học là bộ môn nghiên cứu năng lượng và tần số rung của mỗi con số để từ đó khám phá ra sức mạnh, hướng phát triển bản thân và lập kế hoạch tương lai.

Lịch sử ra đời Thần số học

Người sáng lập ra bộ môn Thần số học được cho là Pythagoras, nhà triết học sinh ra tại Samos (580 TCN – 500 TCN). Ông đã học tập và đi chu du nhiều nước, nghiên cứu rất nhiều kiến thức và cho rằng mỗi con người ai cũng có sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình.

Pythagoras đóng góp rất nhiều cho Toán học, Thiên văn, Âm nhạc và coi đây là nền tảng cho các tri thức khác. Trong đó, Thần số học trở nên rất phổ biến tại các nước phương Tây và gần đây tại Việt Nam.

Ý nghĩa của Thần số học

Thần số học không phải là một bộ môn mang tính chất mê tín, nó được coi như một nguồn để bạn nghiên cứu tham khảo các phương hướng cho cuộc sống, cụ thể:

  • Thứ nhất, thấu hiểu được bản thân: Hiểu được sức mạnh tiềm ẩn, mục đích sử mệnh mong muốn của bản thân
  • Thứ hai, thấu hiểu được nội tâm, nhu cầu của bất kỳ ai dựa trên những con số thuộc về họ.
  • Thứ ba, nghiên cứu chu kỳ phát triển tương lai từ đó lên kế hoạch hoạch định cho cuộc đời mình được thành công hơn.

Xem Thần số học miễn phí

Những khái niệm quan trọng trong Thần số học

Con số chủ đạo Đường đời

Tổng các chữ số ngày tháng năm sinh của bạn, bao gồm từ 1 đến 9 và các số lặp đặc biệt 11/2, 22/4, 33/6 và trong tương lai sẽ có 44/8, 55/10 …

Ví dụ 29/05/1995 –> DD = 2+9+5+1+9+9+5 = 40 = 4

02/10/1981 –> DD = 2+1+0+1+9+8+1 = 22 –> Viết thành 22/4. Đây là con số lặp đặc biết. (số vua 22)

Sinh đồ

Là hình vuông có 9 ô chứa những ngày tháng năm sinh của bạn để vẽ tạo nên những mũi tên Pytagoras.

Chỉ số ngày sinh

Một trong những con số quan trọng hàng đầu được các nhà nghiên cứu tập trung chuyên sâu. con số này cho biết tính cách, năng lực bản thân và ấn tượng ban đầu khi giao tiếp.

Ví dụ: 19/06/2001 –> NS = 1+9 = 10 –> rút gọn còn 1.

Chỉ số Thái độ

Là tổng số của ngày sinh và tháng sinh, cho biết về thái độ của chúng ta đối với cuộc sống

Ví du: 12/05/1999 –> 1+2+0+5 = 8

Chỉ số tên

Quy đổi từ chữ cái sang các con số căn cứ theo nguyên âm và phụ âm tương ứng. Về nghiên cứu thần số học theo tên thì hiện nay chưa sâu, chỉ coi ở mức tham khảo, cần khảo sát thêm nhiều tập mẫu.

Chỉ số linh hồn

Tổng các nguyên âm AEUOIY trong toàn bộ tên đầy đủ cộng lại rồi rút gọn. Chỉ số này thể hiện tính cách và nhu cầu nội tâm

Ví dụ: Nguyễn Văn Minh –> U + E + A+ I –>3+5+1+9 = 18 –> rút gọn là 9

Chỉ số nhân cách

Tương tự như chỉ số linh hồn, nhưng chỉ tính phụ âm, loại bỏ nguyên âm A E U O I Y.

Ví dụ: Nguyễn Văn Minh –> 573755 + 415 + 4958 –> loại bỏ nguyên âm 57755 + 45 + 458 –> 65 –> 11/2

Chỉ số sứ mệnh

Cộng toàn bộ số của các chữ cái và lấy tổng

Chỉ số danh đồ

là toàn bộ tên được sắp xếp trên ô vuông để xem xét tần suất lặp

Các giai đoạn phát triển

4 đỉnh kim tự tháp của đời người đại diện cho giai đoạn trưởng thành kéo dài 27 năm.

Giai đoạn đỉnh kim tự tháp thứ 1 = 36 – số chủ đạo. Đỉnh thứ 2 bạn lấy đỉnh 1 + 9 và 2 đỉnh sau tương tự.

Số chủ đạo của mỗi định sẽ được tính như sau:

Đỉnh 1 = Tháng sinh + ngày sinh

Đỉnh 2 = Ngày sinh + năm sinh

Đỉnh 3 = đỉnh 1 + đỉnh 2

Đỉnh 4 = Tháng sinh + năm sinh

Xem thần số học miễn phí giúp bạn khai phá sức mạnh tiềm ẩn

Hãy điền thông tin vào nội dung sau và gửi kết quả nhé.

Xem Thần số học miễn phí

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *