3 Lý do Sếp thăng chức cho bạn, năng lực không phải yếu tố quan trọng nhất
|

3 Lý do Sếp thăng chức cho bạn, năng lực không phải yếu tố quan trọng nhất

Cùng vào làm như nhau, có người được tăng lương thưởng, có người không. Vậy lý do sếp thăng chức cho bạn là gì? Cùng tìm hiểu tâm lý học của lãnh đạo: 1. Nhận thức của Sếp về bạn Đó là nhận thức tổng quan của Lãnh đạo về một nhân viên cụ thể….