Zhao Meili: 9x tốt nghiệp đại học nhưng bỏ việc tại thành phố lớn về quê khởi nghiệp trồng Sen
|

Zhao Meili: 9x tốt nghiệp đại học nhưng bỏ việc tại thành phố lớn về quê khởi nghiệp trồng Sen

“Vịt rừng và củ sen khắp nơi, mùa thu lúa chín đầy. Mọi người đều nói trời đẹp, làm sao có thể so sánh với đồng lúa ao sen Hồng Hồ”. – Zhao Meili nói. Như trong bài hát dân ca nổi tiếng Hồ Bắc có tên “Sóng Hồ Hồng Hồ”, đó là vùng đất…

End of content

End of content